IfAs webbsidaFöreningen JAGs webbsidakontakta osssök jobb som personlig assistentom yrkettill förstasidanDessa länkar finns också nederst på sidan

Reportage om yrket
Omslagen på två infomagasin om personlig assistentyrket

Läs alla artiklar i pdf-format. Klicka på den tidning du vill läsa ovan.


Arbetsledaren är en viktig person
Vikten av att assistenter får bra arbetsledning

Målet med personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är att personer med funk­tionshinder själva ska kunna bestämma över sina liv. Att assistenterna får bra arbetsledning är viktigt.

Den som har rätt till personlig assistans väljer själv vem som ska anordna assistansen och vara arbetsgivare för assistenterna.

Kommunerna är fortfarande den största arbetsgivaren för personliga assistenter. Kommunalt anställda assistenter har vanligtvis en arbetsledare på administrativ nivå samtidigt som det dagliga arbetet leds av assistansanvändaren eller en närstående.

Intresset ökar för olika typer av kooperativ, andra privata företag och ideella föreningar som anordnar personlig assistans. Där är det ofta assistansanvändaren, eller en person som utsetts av honom eller henne, som är arbetsledare. Assistenterna brukar också kunna få råd och stöd från sin arbetsgivare.

Trygg i sin yrkesroll

Omkring 40 procent av alla assistansberättigade har intellektuella funktionsnedsättningar. De har förstås samma behov av självbestämmande, valfrihet och integritet som andra människor. Ibland har de en personlig arbetsledare som kan förklara för assistenterna precis hur de ska utföra sitt arbete. Till minderåriga barn som har personlig assistans åtar sig ofta föräldrarna arbetsledaruppgiften.

Anita Kronkvist är sedan fem år arbetsledare för assistenterna till en person med flera funktionshinder, varav ett är en intellektuell funktionsnedsättning. I hennes arbetsuppgifter ingår bland annat schemaläggning, rekrytering och introduktion av nya assistenter. Anita arbetar även själv som assistent.

– Jag vill att assistenterna ska känna sig trygga i sin yrkesroll. De ska trivas och känna att de gör ett gott arbete, säger Anita. De ska också våga säga till om något inte stämmer.

Som arbetsledare är det Anitas uppgift att fånga upp eventuella problem.

– En god relation mellan alla parter är viktig, förklarar Anita. Den person jag jobbar hos har valt att ha regelbundna assistentmöten och medarbetarsamtal. Där deltar också den legala företrädaren.

Första intrycket

När en ny assistent ska anställas sker intervjun i assistansanvändarens hem.

– Första intrycket är viktigt. Jag tittar på bemötandet de ger, att de ser vem som är den viktigaste personen och inte vänder sig till mig hela tiden. Sedan lyssnar jag till varför de har sökt jobbet, vilka tidigare erfarenheter de har och deras fritidsintressen. Känner vi för den här personen ringer jag på referenser. När man väl är anställd får man gå bredvid mig och de andra assistenterna under några veckor, berättar Anita.

Till reportagen

FÖRSTA SIDAN - OM YRKET - SÖK JOBB - LÄNKAR - KONTAKTA OSS