Jag gillar mitt jobb - om yrket personlig assistentIfAs webbsidaFöreningen JAGs webbsidakontakta osssök jobb som personlig assistentom yrkettill förstasidan

Informationsprojektet om yrket personlig assistent
Love med sin assistent Katarina

Bakgrund

Assistansreformens införande 1994 medförde revolutionerande förändringar av livsvillkoren för människor med omfattande funktionshinder och assistansbehov. Personer med stora funktionsnedsättningar fick då, kanske för första gången i livet, förutsättningar att kunna leva sitt liv likvärdigt med andra samhällsmedborgare.

Idag har ca 12 000 personer i Sverige assistans. Totalt arbetar ca 50 000 personer som personliga assistenter och behovet väntas öka till närmare 60 000 personer år 2010. Ett nytillskott av personliga assistenter de närmaste åren är därför nödvändigt för assistansreformens överlevnad.

Informationsprojektet
Föreningen JAG har tillsammans med IfA fått medel från Allmänna arvsfonden för att genomföra ett informationsprojekt. Projektets mål är bl a att via informationssatsningar till allmänheten öka kunskapen om, och intresset för, yrket personlig assistent. Vi vill förmedla bilden av ett kvalificerat yrke som inte nödvändigtvis kräver någon yrkesutbildning, men däremot speciella personliga egenskaper. Dessa egenskaper är bl a lyhördhet, flexibilitet, initiativkraft och framför allt en empatisk förmåga.
Projektet baseras på rapporten "Rekrytering av personliga assistenter" Ds 2001:72 från Socialdepartementet. Läs rapporten här.
(Kräver Acrobat Reader)


Genomförande
Informationsprojektet varade tre år. Själva kampanjen omfattade betald reklamplats i TV, annonser, PR, trycksaker samt denna webbplats. Det finns också två informationsmagasin samt en fem minuters film om yrket personlig assistent för arbetsförmedlingar och skolor. Kontakta oss om du vill ha dem.

Informationsprojektet om yrket personlig assistent är ett samarbete mellan Föreningen JAG och IfA.
Läs mer om organisationerna här.


Referensgrupp
Bakom informationsprojektet och vägledningsprojektet finns en referensgrupp med rådgivande funktion.
I gruppen ingår:
En referensgrupp finns knuten till projektet med representanter för Arbetsmiljöverket, Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen, Kommunal, Kommunförbundet, Kooperationens förhandlingsorganisationen - KFO, Föreningen Vårdföretagarna, Handikappförbundens Samarbetsorgan - HSO och Stockholmskooperativet för Independent Living - STIL


Vägledningsprojekt
IfA driver tillsammans med JAG "Vägledningsprojektet" som tagit fram ett vägledningsmaterial i form av en pärm som kan fungera som ett stöd och ett verktyg för assistansanordnare. Målet är att säkra kvaliteten på den personliga assistansen genom att klargöra premisserna för assistansverksamhet och tydliggöra yrkesrollen. Projektets vill att vägledningsmaterialet ska nå alla arbetsgivare för personliga assistenter i hela landet, från de största kommunerna och kooperativen till de egna arbetsgivarna. Gå till Vägledningsprojektets webbplats

Ledningsgrupp
I projektens ledningsgrupp ingick:
Gerd Andén, verksamhetschef, Föreningen JAG
Anita Ek, styrelseledamot, Brukarkooperativet JAG
Vilhelm Ekensteen, ordförande, IfA
Lars Hagström, verksamhetsansvarig, Kooperativet Lila.