Jag gillar mitt jobb - om yrket personlig assistentIfAs webbsidaFöreningen JAGs webbsidakontakta osssök jobb som personlig assistentom yrkettill förstasidan

Organisationerna bakom projektet
IfA logotype
JAG logotype


Det är organisationerna JAG och IfA som varit ansvariga för informationsprojektet om yrket personlig assistent.
Föreningen JAG - Jämlikhet, Assistans och Gemenskap - är en ideell förening som arbetar intressepolitiskt för att förbättra villkoren för medlemmarna. De flesta medlemmar har stora funktionshinder, bl a en nedsättning av den intellektuella förmågan och svårigheter med att kommunicera. Gå till JAGs webbplats.
IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade, är en ideell organisation som bildades strax efter assistansreformens tillkomst. Syftet är att utveckla den personliga assistansen så att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett självvalt och självstyrt liv. Gå till IfAs webbplats.