Jag gillar mitt jobb - om yrket personlig assistentIfAs webbsidaFöreningen JAGs webbsidakontakta osssök jobb som personlig assistentom yrkettill förstasidan

Frågor och svar

Vet du att...
Omkring 14 000 svenskar har personlig assistans. 77 procent av de personliga assistenterna är kvinnor. Mer än hälften är mellan 20–39 år. Kommunen är den största arbetsgivaren för personliga assistenter men många assistenter är också anställda i olika assistansbolag och brukarkooperativ.

Vet du att...
Personlig assistans ingår i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. För att kunna få personlig assistans måste man ha ett omfattande behov av hjälp i sin dagliga livsföring som exempelvis kan bero på utvecklingsstörning, autism, en hjärnskada eller stora psykiska funktionshinder. Rätten till personlig assistans gäller även för personer med omfattande rörelsehinder. Assistansbehovet ska ha uppstått innan man fyllt 65 och får inte bero på normalt åldrande.

Vet du att...
Det är försäkringskassan eller kommunen som beviljar personlig assistans och bestämmer hur många timmar assistans man får per vecka. En personlig assistent hjälper till med det man inte kan göra själv på grund av sin funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara att tvätta och klä sig, äta, kommunicera, arbeta, studera, hälsa på vänner, ta hand om sina barn och sköta sitt hem. Arbetsuppgifterna och arbetets karaktär beror naturligtvis helt på vem man arbetar hos och hur denna person valt att utforma sitt liv.


Vad gör en personlig assistent? Svar

Hur vet jag vad jag ska göra? Svar

Kan vem som helst bli personlig assistent? Svar

Vilka förkunskaper eller utbildning krävs för jobbet? Svar

Var arbetar jag som personlig assistent? Svar

Vilka är de vanligaste arbetsuppgifterna? Svar

Vad tjänar en personlig assistent? Svar

Vilket fackförbund gäller? Svar

Var söker jag jobb som personlig assistent? Svar

Vad ska jag tänka på när jag söker arbete som personlig assistent? Svar
Vad gör en personlig assistent?

Som personlig assistent assisterar du en person med omfattande funktionshinder att göra det han eller hon skulle gjort utan sitt funktionshinder. Det handlar både om vardagssysslor och nöjen. Det som utmärker yrket personlig assistent är att du arbetar med en person. Många upplever en tillfredsställelse i att få tid att göra ett grundligt jobb och en glädje i att se resultatet av sitt arbete - att assistansanvändaren blir nöjd.

Hur vet jag vad jag ska göra?

Assistansanvändarens önskemål och behov styr arbetet. Det är assistansanvändaren eller den han eller hon har utsett som berättar för dig vad du ska göra.

Kan vem som helst bli personlig assistent?

Yrket kan passa många olika människor, men personliga egenskaper som lyhördhet och flexibilitet väger tungt.

Vilka förkunskaper eller utbildning krävs för jobbet?

Det beror på vem du ska arbeta hos. Olika assistansanvändare vill ha assistenter med olika kompetens och erfarenheter. I kommunerna är det t ex vanligt att man efterfrågar undersköterskekompetens. Anställningen handlar dock alltid om ett ömsesidigt val mellan assistansanvändare och assistent.

Var arbetar jag som personlig assistent?

Du arbetar med assistansanvändaren där han eller hon är. Det kan vara t ex i hemmet, på arbetsplatsen, i skolan eller i daglig verksamhet. Du följer också med på fritidsaktiviteter och resor.

Vilka är de vanligaste arbetsuppgifterna?

Det beror på hur brukaren lever, men till stor del är det uppgifter som de flesta människor sköter i sitt dagliga liv. Ofta ingår hjälp med att äta, att klä sig och tvätta sig. En del behöver också assi-stans med att kommunicera och tolka omgivningen.

Vad tjänar en personlig assistent?

Lönen ligger i allmänhet på samma nivå som inom motsvarande service- och omsorgsyrken.

Vilket fackförbund gäller?

Kommunal är det största förbundet för personliga assistenter.

Var söker jag jobb som personlig assistent?

Arbetsförmedlingen förmedlar många av jobben. Du kan också vända dig till kommunen eller privata assistansanordnare som du hittar i telefonkatalogen. Det finns även länkar till sidor där du kan söka jobb på www.jaggillarmittjobb.se.

Vad ska jag tänka på när jag söker arbete som personlig assistent?

Var väl förberedd. Fundera över varför du vill jobba som personlig assistent och varför just du skulle passa som det. Tycker du om att arbeta med människor? Är du en person som inte alltid behöver vara i centrum utan kan låta någon annan ta plats? Då kan du vara rätt person för ett meningsfullt och utvecklande jobb!


tillbaks till "om yrket personlig assistent"

FÖRSTA SIDAN - OM YRKET - SÖK JOBB - LÄNKAR - KONTAKTA OSS